Sản phẩm

AIR BLADE 125/160 2025
Tiêu Chuẩn 125cc CBS

AIR BLADE 125/160 2025

42.500.000₫
Victoria AT69 50cc

Victoria AT69 50cc

20.500.000₫
Victoria AT88 50cc

Victoria AT88 50cc

20.500.000₫
SH160i
Tiêu chuẩn CBS

SH160i

93.000.000₫
SHARK 50cc

SHARK 50cc

24.500.000₫
ATILA 50cc
Sơn bóng

ATILA 50cc

26.700.000₫
PASSING 50cc
Sơn bóng

PASSING 50cc

24.700.000₫
ELITE 50cc
Tiêu chuẩn

ELITE 50cc

22.600.000₫
Yamaha Janus
Tiêu chuẩn

Yamaha Janus

29.500.000₫
YAMAHA NVX 155 VVA
NVX 155 VVA

YAMAHA NVX 155 VVA

53.000.000₫
Yamaha Latte
PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN

Yamaha Latte

37.500.000₫